Cam mozaik üretimi nasıl yapılır?

Dünyada cam mozaik üretimi aslında üç ana üretim tekniği ile yapılmaktadır. Bunlarn üçüde birbirinden tamamen farklı üretim tesisleri ve fabrikaları tarfafından yapılmaktadır. 
1- Camın toz haline getirilerek yapılan üretim şekli
2- Düz pencere camının kesilip boyanarak yapılan üretim şekli
3- Camın cam potasından eritidiği sırada yapılan üretim şeki